Diaspora Kori Skatuviskā deja

XVI Latviešu Dziesmu un Deju svētku Kanādā rīcības komiteja aicina koristus un tautas deju dejotājus piedalīties: XVI Latviešu Dziesmu un Deju svētkos Kanadā 2024. gadā no 4. līdz 7. jūlijam Toronto.

Plašāku informāciju var saņemt no svētku rīcības komitejas:
priekšsēdes Selga Apses apse@sympatico.ca
vicepriekšsēža Juŗa Ķeniņa gkenins@rogers.com
vai no vicepriekšsēdes Tijas Freimutas tija.freimuta@gmail.com