Kultūras centri
Kultūras vēstnieki

Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju un domnīcu “CultureLab” aicina Latvijas kultūras centru, kultūrizglītības iestāžu un nevalstisko organizāciju vadītājus un darbiniekus pieteikties izglītojošiem semināriem par kultūras jomas attīstības aktualitātēm, kas notiks klātienē šī gada nogalē.

Semināri tiek rīkoti Kultūras ministrijas finansētās mācību programmas “Latvijas Kultūras vēstnieki” ietvaros ar mērķi veicināt Latvijas kultūras organizāciju vadītāju un kultūras projektu attīstītāju profesionālo izaugsmi un sadarbību, sniegt iedvesmu pārmaiņu īstenošanai vietējā sabiedrībā caur kultūras un mākslas aktivitātēm.

Latvijas kultūras vēstnieku sadarbības tīkls ir izveidots 2012.gadā, un šobrīd tajā darbojās jau vairāk kā 300 entuziasti no visas Latvijas. Latvijas Kultūras vēstnieki ir kopienu kultūras līderi, kas palīdz apzināties kultūru kā būtisku izaugsmes resursu savā kopienā, stiprina valsts un lokālās piederības apziņu, mobilizē pozitīvām pārmaiņām saliedētas sabiedrības veidošanā.

Šī gada nogalē kopumā ir plānoti trīs mācību semināri, kas palīdzēs izprast laikmetīgās tendences, kas neizbēgami ietekmē kultūras darbu arī vietējā līmenī. Inovāciju un tehnoloģiju iespējas, kā arī plaša kopienu līdzdalība vietējās kultūrvides veidošanā ir tēmas, kas būtu jāņem vērā ikvienam kultūras projektu attīstītājam. Piedāvātie semināri palīdzēs šo tēmu izpratnē un savas taktikas izveidē, domājot par mūsdienīga kultūras satura veidošanu.

Pirmais no semināriem notiks 28.novembrī Cēsu Kosmosa izziņas centrā un būs veltīts tehnoloģiju ietekmei kultūras projektu veidošanā. Semināra ietvaros centra ZIN vadītājs Georgs Rubenis iepazīstinās ar galvenajiem izaicinājumiem, kas radušies līdz ar mākslīgā intelekta attīstību, bet radošā producente Elizabete Palasiosa un mākslinieks Mārtiņš Upītis palīdzēs izprast multimediju stāstniecību un iespējamos tehnoloģiskos risinājumus kultūras satura komunikācijai. Seminārs tiek rīkots sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību. Dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar jaunatklātā Cēsu Kosmosa izziņas centra ekspozīciju.

Otrais seminārs notiks 5.decembrī Pegaza pagalmā Liepājā sadarbībā ar nodibinājumu Liepāja 2027 un būs veltīts kopienu iesaistei kultūrvides veidošanā. Kopā ar Latvijas Kultūras akadēmijas lektoriem tiks pārrunāti jautājumi par kopienu līdzdalības veidiem kultūrvides veidošanā atbilstoši dažādu sabiedrības grupu vajadzībām. Dalībnieki tiks iepazīstināti ar konkrētiem kultūras projektu piemēriem, kas Latvijā veiksmīgi īstenoti ar kopienu iesaisti.

Trešais noslēdzošais seminārs notiks 14.decembrī Dziesmusvētku telpā Mežaparkā un būs veltīts inovāciju iespējām kultūras projektu veidošanā. Idejošanas sesiju vadīs Ideju un inovāciju institūta dibinātāja Elīna Miķelsone, kā arī tiks prezentēti inovatīvi un iekļaujoši kultūras projektu piemēri no katra reģiona, ko veidojuši Latvijas kultūras vēstnieku sadarbības tīkla pārstāvji.

Ja vēlaties apmeklēt kādu no semināriem, lūgums līdz 23.novembrim aizpildīt pieteikuma anketu tiešsaistē, norādot, kurus no semināriem apmeklēsiet. Dalībnieki, kas apmeklēs vismaz divus no trim semināriem, saņems Latvijas Nacionālā kultūras centra apliecību par izglītojošā kursa “Latvijas kultūras vēstnieki 2023” apguvi.

Dalība semināros ir bez maksas.

Dalībnieki tiks reģistrēti to pieteikšanās kārtībā, un dalībnieku skaits ir ierobežots.

Pēc reģistrācijas apstiprinātie dalībnieki saņems detalizētu semināru programmu un organizatorisko informāciju par semināra norisi.

 

Papildu informācija par pieteikšanos:
Jolanta Sausiņa, tel.28377783, jolanta.sausina@gmail.com