Kultūras centri
foto

Amatiermākslas kolektīvus (korus, pūtēju orķestrus, koklētāju ansambļus, tautas mūzikas kolektīvus, vokālos ansambļus, etnogrāfiskos ansambļus un folkloras kopas) un kultūras centrus (t.sk. kultūras namus, tautas namus, kultūras darba organizatorus u.c.) aicina piedalīties aptaujā par mūzikas jomas ekosistēmu Latvijā!

Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūts (LKA KMI) veic mūzikas jomas profesionāļu un amatiermākslas pārstāvju aptauju, ar mērķi noskaidrot, kādi ir mūzikas jomas attīstības būtiskākie nosacījumi Latvijā. Pētījuma dati ļaus izstrādāt priekšlikumus piemērotāko politikas atbalsta instrumentu izvēlei. 

Aptaujā aicināti piedalīties gan kolektīvu vadītāji, gan dalībnieki, kā arī kultūras centru  menedžmenta, administratīvais un atbalsta personāls.

Saite uz aptaujas anketu pieejama šeit: https://lka.webresearch.lv/index.php/694438?lang=lv

Aptauja tiek īstenota valsts pētījumu programmas "Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai"/CARD apakšprojekta "Aktuālo kultūras procesu ekosistēma un sabiedrības līdzdalība kā kultūras kapitāla vairošanas resurss" ietvaros. Projektu finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija valsts pētījumu programmas "Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai" (2020.–2022.) ietvaros. Vairāk par valsts pētījumu programmu: https://lka.edu.lv/lv/petnieciba/petijumu-projekti/valsts-petijumu-programmas/kulturas-kapitals-ka-resurss-latvijas-ilgtspejigai-attistibaic/

Kontakti:
Līga Vinogradova, liga.vinogradova@lka.edu.lv