Kultūrizglītība
foto

Kultūras ministrija aicina pieteikt apbalvojumam bērnus un jauniešus  vecumā no 10 līdz 25 gadiem, kuri 2023. gadā guvuši nozīmīgus panākumus starptautiskos konkursos, skatēs un izstādēs.

Ar augstāko apbalvojumu kultūrizglītības nozarē – Kultūras ministrijas apbalvojumu tiek novērtēti Latvijas bērnu un jauniešu sasniegumi starptautiskos konkursos, izstādēs un skatēs iepriekšējā kalendārajā gadā mākslas un dizaina, mūzikas un dejas nozarē. Apbalvojuma pretendenti ir arī pedagogi un koncertmeistari, kuri gatavojuši bērnus un jauniešus starptautiskajiem konkursiem, izstādēm un skatēm, kurās iegūtas godalgotas vietas.

Kultūras ministrijas apbalvojums tiek piešķirts ik gadu kopš 1998. gada. Balvas piešķiršanas norisi nodrošina Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC). Pērn par panākumiem 2022. gadā apbalvojumu saņēma 52 audzēkņi, kā arī viņu pedagogi un koncertmeistari.

Pieteikumu pieņemšana notiek līdz 2024. gada 29. februārim. Pieteikumi jāiesniedz Latvijas Nacionālajā kultūras centrā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14-7, Rīgā, LV-1050, klātienē, pa pastu vai elektroniski parakstīti uz LNKC elektroniskā pasta adresi lnkc@lnkc.gov.lv (ar norādi Kultūras ministrijas balvas konkursam). 

Apbalvojuma pasniegšanas pasākums un laureātu izziņošana  plānota 2024. gada maijā reizē ar LNKC iedibinātās Cimzes balvas pasniegšanu izcilākajiem kultūrizglītības pedagogiem.