Pūtēju orķestri
Diriģents Sergejs Sergejevs

1.aprīlī sirsnīgi sveicinām 75 gadu jubilejā Profesionālā pūšaminstrumentu orķestra “Rēzekne” izveidotāju un galveno diriģentu Sergeju Sergejevu!