Skatuviskā deja
Deju svētku virsvadītājs Jānis Marcinkevičs

Sirsnīgi sveicam 60 gadu jubilejā Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku, Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku virsvadītāju, daudzu jaundarbu autoru, Kultūras un tautas mākslas centra "Ritums" Bērnu Tautas deju ansambļa "Dzirkstelīte" un vidējās paaudzes un senioru deju kolektīvu "Oglīte" māksliniecisko vadītāju JĀNI MARCINKEVIČU!

Foto no deju kolektīva "Oglīte" arhīva