Radošās partnerības programma RaPaPro ir Kultūras ministrijas iniciēta un finansēta programma jaunu partnerību veidošanai profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādēs (mākslas, dizaina, mūzikas un dejas vidusskolās), iesaistot sadarbībā pedagogus, audzēkņus, pašvaldību pārstāvjus, uzņēmējus, sociālās grupas un citus vietējās kopienas pārstāvjus. Ar 2016. gadu RaPaPro projekta koordinēšanu pārņēmis Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

No 2014. līdz 2018. gadam īstenoti 29 RaPaPro projekti, kuru rezultātā apgūtas jaunas prasmes un zināšanas, radīts pienesums ekonomikas un sociālo jautājumu risināšanā, veicināta kultūrā balstītā radošuma pārnese uz citām jomām un otrādi. Skolotāji kopā ar partneriem meklē un attīsta dažnedažādas partnerības idejas, iesaista un aizrauj audzēkņus, sasniedzot konkrētus, lietojamus un pārsteidzošus rezultātus.

Radošās partnerības veidojas dažādas sadarbības formulās: mūzikas izglītības audzēkņi sadarbojas ar mediju industrijas pārstāvjiem, dizaina izglītības audzēkņi atrdod atsaucīgus partnerus starp biznesa izglītības skolām un keramikas industrijas uzņēmumiem, dejas izglītības audzēkņi sadarbojas ar dizaina izglītības audzēkņiem un amatniekiem, mākslas izglītības pārstāvji nenobīstas no Ieslodzījuma vietu pārvaldes un iesaista projektā sociāli marginālu grupu (sievietes ieslodzījumā). Dažādo sadarbību rezultātā tapuši TV sižeti, dizaina produkti – suvenīri, industriāli ražojami trauki, apģērbi noteiktai lietotāju grupai, laikmetīgi tūrisma rīki, jauni mūzikas instrumenti, sociālā dizaina un sociālās mākslas darbi.

“Latvijas kultūrizglītības sistēmas plašajā mūzikas un mākslas skolu tīklā, kas aptver visus Latvijas reģionus un kam pasaulē nav līdzvērtīga, vērojamas pārmaiņas− skolas kļūst atvērtākas radošam mācību procesam, paplašinot savu domubiedru un atbalstītāju loku. Skolām RaPaPro nozīmē vērt durvis plašākai sabiedrībai, meklēt sadarbības partnerus gan uzņēmēju vidū, gan sociālajā sfērā, arī kaimiņu skolās un starp vietējiem apkaimes iedzīvotājiem, sadarboties tā, lai mācītos no otra pieredzes un kopīgi darītu lietas vēl labāk, risinātu problēmas, atraisītu un vairotu radošuma potenciālu. Par patiesu radošo partnerību idejas izpratni liecina visu iesaistīto pušu vienlīdzība, kad ikviens ir gan devējs, gan ieguvējs, vai tas būtu skolēns vai skolotājs, uzņēmējs, slimnīcas ārsts vai pilsētas mērs,” tā kultūras ministre Dace Melbārde.

RaPaPro eksperts Martins Foslaitners (Austrija, Freida Universitāte), kurš vairākkārtējos semināros konsultējis RaPaPro projektu dalībniekus, apgalvo, ka neko līdzīgu ne Eiropā, ne pasaulē vidējā izglītības līmenī nav sastapis.

Plašāk par RaPaPro sadarbības formulām un rezultātiem iespējams iepazīties RaPaPro satura ekspertu Latvijas Mākslas akadēmijas projektu vadītājas Vinetas Kreigeres un dizaineres, tekstilmākslinieces, Latvijas Mākslas akadēmijas asociētās profesores Barbaras Ābeles sagatavotajās RaPaPro grāmatās. Tās tapušas, lai plašākai sabiedrībai parādītu radošo partnerību nozīmi izglītības procesā, kā arī, lai iedrošinātu dažādu jomu un līmeņu izglītības iestādes veidot savas radošās partnerības.

RaPaPro