Datums 29. novembris, 2022
Laiks10.00–15.15
Vieta Tiešsaistē

Kursu tēmas:

Pret bērniem vērsta vardarbība. Vardarbības pazīmju un simptomu atpazīšana. Problēmsituāciju risinājumi. Lektore Iveta Aunīte, konsultatīvā psiholoģe, saskarsmes lektore.

Bērnu tiesību aizsardzības sistēma un normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. Aktualitātes normatīvajā regulējumā. Vecāku, bērnu un pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā. Drošība izglītības iestādē. Lektors Ivans Jānis Mihailovs, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieks.

Kursi tiek piedāvāti bez dalības maksas, kursu dalībnieki saņems pedagogu profesionālās kompetences pilnveides apliecības. Kursu norises forma – tiešsaiste.

Pieteikšanās kursiem ir noslēgusies, paldies par atsaucību!

Pieslēgšanās saite tiešsaistes kursam tiks nosūtīta uz pieteicēja norādīto e-pasta adresi.

Kontaktpersona: Dina Lilisone, Latvijas Nacionālais kultūras centra Kultūrizglītības nodaļas referente, tālr.: 25659713, e-pasta adrese: Dina.Lilisone@lnkc.gov.lv.