Folklora
foto

Noslēgušās Latvijas Folkloras un etnogrāfisko ansambļu skates.

Ar rezultātiem aicinām iepazīties šeit:

Kolektīvi, kuru sniegums pēc žūrijas vērtējuma atbilst I pakāpei, kā arī daļa II pakāpes kolektīvu saskaņā ar režisora ieceri, tiks aicināti piedalīties folkloras festivāla "Baltica 2022" norisēs.
Divu nedēļu laikā kopas saņems individuālu vērtējuma pamatojumu ar ekspertu ieteikumiem.