Latvijas Nacionālais kultūras centrs izdevis metodisko materiālu deju kolektīvu vadītājiem "Jaunrades dejas XII-XIII".

Krājumā iekļautas XVII un XVIII Jaunrades deju konkursos (2013. un 2014. gadā) godalgotās un Dejas nozares padomes ieteiktās dejas. Sastādītāja Maruta Alpa.

Cena: 17 EUR

Jaunrades dejas XII-XIII