Latvijas Nacionālais kultūras centrs izdevis skaņdarbu krājumu koklētāju ansambļiem “Gaismēnas”, kurā apkopoti desmit autoru un aranžētāju darbi.

2018. gadā Latvijas Nacionālais kultūras centrs aicināja komponistus radīt oriģināldarbus, aranžējumus un pārlikumus koklētāju ansambļiem. Tika saņemti 15 autordarbi, kurus 2019. gada 10. aprīlī varēja dzirdēt “Latviešu mūzikas koncertā” Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Ērģeļu zālē. Koncertā uzstājās Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības koncertorganizācijas “Ave Sol” koklētāju ansamblis “Cantana” (mākslinieciskā vadītāja Anda Eglīte) un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” vokāli instrumentālais ansamblis “Zelta stīdziņas” (mākslinieciskā vadītāja Biruta Deruma).

Krājumā “Gaismēnas” iekļautas Vitas Rudušas, Aivara Cepīša, Daces Bleikšas, Birutas Derumas, Ivetas Tauriņas, Ievas Veides, Ievas Šablovskas kompozīcijas, kā arī Arvīda Žilinska, Āra Ziemeļa, Saulcera Ziemeļa un Raimonda Paula skaņdarbi Teiksmas Jansones aranžējumā. Nošu krājums nopērkams Latvijas Nacionālajā kultūras centrā.

KRĀJUMS IZPĀRDOTS

Gaismnēnas