2021.gads

Konkurss notiek no 2021.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 1.novembrim.

3 kategorijas: fotogrāfija, video filma, animācijas filma.

Pieteikšanās beigu termiņš 2021.gada 1.novembris


Projekts: multilingvistiska bērnu veidota bilžu grāmata bērniem

Pieteikšanās beigu termiņš 2021.gada 30.novembris


Konkursa tēma: Dziesmu vilnis

Pieteikšanās beigu termiņš 2021.gada 6.oktobris


Konkursa tēma: mājdzīvnieku labturība. Konkursa uzdevums ir radīt ideju un izstrādāt dizaina projektu ar mērķi uzlabot dzīvi mājdzīvniekiem.

Pieteikšanās beigu termiņš 2021.gada 25.oktobris


Pieteikšanās beigu termiņš 2021. gada 15. oktobris

Konkursa plakāts


2022.gads

Darbu iesniegšanas termiņš 2022.gada 28.janvāris