2022.gads

Darbu iesniegšana līdz 2022.gada 9.maijam

Konkursa rezultātu paziņošana pēc 2022.gada 30.maija


2022.gada 13.maijs

Pieteikšanās beigu termiņš 2022.gada 2.maijs


Darbu iesniegšana līdz 2022.gada 31.martam.

Rezultātu paziņošana 2022.gada 14.aprīlī, elektroniski


Darbu iesniegšana laikā no 2021.gada 1.decembra līdz 2022.gada 31.martam (ieskaitot).
Konkursa darbu vērtēšana no 11.04. -18.04.2022.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti VDMV mājas lapā 2022.gada 20.aprīlī.


Darbu iesniegšana līdz 2022.gada 4.aprīlim

Konkursa noslēguma pasākums  2022.gada 29.aprīlī KLĀTIEN:E


Darbu iesniegšanas termiņš 2022.gada 28.janvāris


Darbu iesniegšanas termiņš 2022.gada 8.aprīlis