Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem un atbalsta personālam vienreizēju piemaksu nodrošināšanai par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā 06.05.2021.IZM ieteikumi 12. klašu izglītojamo un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu valsts pārbaudījumu organizēšanai un norisei 2020./2021.mācību gadā 27.04.2021. Informāciju sagatavojis Valsts izglītības satura centrs


Par izglītības iestāžu darbinieku vakcināciju 12.04.2021. Informāciju sagatavojusi Izglītības un zinātnes ministrijaProfesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības pedagogi saņems vienreizēju piemaksu par darbu Covid-19 pandēmijas laikā 09.04.2021. Informāciju sagatavojusi Izglītības un zinātnes ministrijaMinistru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"


Izglītības un zinātnes ministrijas informācija par aktualitātēm mācību procesa organizēšanā profesionālās izglītības iestādēs (profesionālās vidējās izglītības programmās) un koledžās no 7.04.2021.


Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojums Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"Plašāka informācija


Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"


Informācijas sagatavotājs: Valsts izglītības satura centrs 19.03.2020.

Vadlīnijas skolēnu/audzēkņu mācību snieguma vērtēšanai attālinātās mācībās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs Informācijas sagatavotājs: Valsts izglītības satura centrs 14.04.2020.


Informācijas sagatavotājs: Latvijas Nacionālais kultūras centrs 14.04.2020.


Psihoemocionālā atbalsta iespējas dažādām grupām Informācijas sagatavotājs: Izglītības un zinātnes ministrija 15.04.2020.

Valsts izglītības un satura centra sagatavoti materiāli


A4 plakāti


A3 plakāti


A4 plakāts


A4 plakāts


A3 plakāts


Ievēro distanci 

Ievēro distanci
Ievēro distanci
Ievēro distanci
Ievēro distanci

Izmet masku 

Izmest masku

Lieto masku 

Lieto masku

Dezinficē rokas 

Dezinficē rokas

Mazgā rokas 

Mazgā rokas
Mazgā rokas
Mazgā rokas

 Neaiztiec seju

Neaiztiec seju
Neaiztiec seju
Neaiztiec seju
Neaiztiec seju
Neaiztiec seju

 

Neaiztiec seju

Nelieto masku atkārtoti 

Nelieto masku atkārtoti
Nelieto masku atkārtoti

Noņem masku 

Noņemt masku
Noņemt masku
Noņemt masku
Noņemt masku

Notīri telefonu 

Notīri telefonu
Notīri telefonu

PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" izglītības programmas "Reklāmas dizains" 3.kursa audzēkņu sagatavoti materiāli