2021. gada 30. novembrī, valdībā apstiprināti  grozījumi Ministru kabineta rīkojumā „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, nosakot interešu izglītības, profesionālās ievirzes izglītības programmu un nometņu norises kārtību drošā vidē.

Profesionālās ievirzes izglītības izglītojamie:

  • no 1. klases līdz 12 gadu vecumam ar skolā veiktu negatīvu rutīnas skrīninga testu var klātienē piedalīties nodarbībās drošā vidē:
  • telpu platība uz katru bērnu (3 m2);
  • telpu ventilācijas prasības;
  • izglītojamo skaits nodarbību grupā  līdz 20 (gan uz iekštelpās, gan ārtelpās), ierobežojums nav attiecināms, ja izglītojamie profesionālās ievirzes izglītības programmu un vispārējās izglītības programmu apgūst vienā izglītības iestādē.

Lai nodrošinātu interešu un profesionālās ievirzes izglītības procesa nepārtrauktību, bērnam sasniedzot 12 gadu vecumu, tiek noteikts pārejas periods 3 mēneši, lai dotu iespēju uzsākt un pabeigt vakcināciju.

  • no 12 gadu vecuma, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, profesionālās ievirzes izglītības programmās ārpus vispārējās izglītības iestādes var piedalīties:
  • attālināti;
  • klātienē individuāli.
  • uzrādot vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, profesionālās ievirzes izglītības programmās mācību procesā klātienē var piedalīties bez ierobežojumiem.

Izglītības sistēmā pakāpeniski tiek ieviesti paštesti, kas laika gaitā aizstās šobrīd izglītības iestādēs organizētos siekalu „kociņu” pūlinga testus. Tā kā paštestiem netiek izsniegti apliecinājumi par testa rezultātu, profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu apguvei nebūs nepieciešams uzrādīt apliecinājumu. Taču līdz 2021. gada 21. decembrim, kad vēl tiks veikti siekalu „kociņu” testi, būs nepieciešams uzrādīt negatīva testa rezultātu (šos testus neveic vakcinētām un pārslimojušām personām). Ja profesionālās ievirzes vai interešu izglītības programmas tiks īstenotas arī ziemas brīvlaikā - no 2021. gada 22. decembra, nodarbības varēs apmeklēt, veicot paštestus.

Plašāku plānoto grozījumu skaidrojumu aicinām skatīt Valsts izglītības un satura centra tīmekļvietnē.


Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumi Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"


Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojums Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Ārpusklases izglītības nodarbības kultūrvietās varēs organizēt atbilstoši noteiktām prasībām Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumi izglītības procesa organizēšanaiŅemot vērā jaunos grozījumus MK rīkojumā "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", Valsts izglītības satura centrs (VISC) izstrādājis vadlīnijas interešu izglītības jomā.

Informējam, ka arī bērnu amatiermākslas kolektīvi kultūras centros darbojas pēc VISC vadlīnijām. Plašāku plānoto grozījumu skaidrojumu aicinām skatīt Valsts izglītības un satura centra tīmekļvietnē.

 

Jauni noteikumi amatiermākslas kolektīviem, interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai |11.10.2021.

Publiski, tostarp kultūras pasākumi, kļūs pieejamāki ģimenēm ar bērniem. 18.08.2021

 


Vadlīnijas nodarbību orgaizēšanai ārtelpās un iekštelpās amatiermākslas kolektīviem 09.08.2021.

Ingografika

 Vizuālie materiāli epidemioloģiski drošākai rīcībai

Valsts kancelejas sagatavots vizuālu norāžu kopums 2021./2022.mācību gadam, kas Covid-19 apstākļos palīdzēs izglītības iestādēs un citur publiskajā telpā radīt epidemioloģiski drošu vidi.


Valsts izglītības un satura centra sagatavoti materiāli


A4 plakāti

PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" sagatavots materiāls


A3 plakāti

PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" sagatavots materiāls


A4 plakāts

PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" sagatavots materiāls


A4 plakāts

PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" sagatavots materiāls


A3 plakāts

PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" sagatavots materiāls


Ievēro distanci 

Ievēro distanci
Ievēro distanci
Ievēro distanci
Ievēro distanci

Izmet masku 

Izmest masku

Lieto masku 

Lieto masku

Dezinficē rokas 

Dezinficē rokas

Mazgā rokas 

Mazgā rokas
Mazgā rokas
Mazgā rokas

 Neaiztiec seju

Neaiztiec seju
Neaiztiec seju
Neaiztiec seju
Neaiztiec seju
Neaiztiec seju

 

Neaiztiec seju

Nelieto masku atkārtoti 

Nelieto masku atkārtoti
Nelieto masku atkārtoti

Noņem masku 

Noņemt masku
Noņemt masku
Noņemt masku
Noņemt masku

Notīri telefonu 

Notīri telefonu
Notīri telefonu

PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" izglītības programmas "Reklāmas dizains" 3.kursa audzēkņu sagatavoti materiāli