A A A

Kultūrizglītība

Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļa

Mākslas un mūzikas skolās norisinās Valsts konkursu pirmās kārtas
Kultūrizglītība

Mūsu projekti